Jobblotsen
Johnér Bildbyrå AB
+46 8 644 83 30
www.johner.se
info@johner.se
sales@johner.se

Rekrytera via oss

Jobblotsen är en privat arbetsförmedling som har över 10 års erfarenhet av att hitta lösningar för arbetsgivare som behöver kompetens och arbetskraft. Är ditt företag/din verksamhet i behov av tillväxt och rekrytering eller vill ni ta ett socialt ansvar genom att erbjuda praktikplatser? Vi arbetar med arbetssökande inom alla branscher.

Tjänster och samarbeten
Vi erbjuder arbetssökande de verktyg som behövs för att komma in på arbetsmarknaden. Ett av dem är arbetsförlagd praktik. Vi ser praktik som ett värdefullt verktyg för arbetssökande att skaffa sig självförtroende, erfarenheter, referenser och i bästa fall anställning. Tillsammans med dig som arbetsgivare hittar vi den person som motsvarar de förutsättningar och krav som gäller på just den arbetsplats du erbjuder. Vi har regelbunden kontakt och följer hur vår deltagare utvecklas på arbetsplatsen, samt diskuterar med dig vad deltagaren behöver för att maximera sin potential. Våra tjänster är alltid kostnadsfria då vi arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen, Nacka kommun och Sollentuna kommun.

Är du i behov av nya medarbetare?
Jobblotsen stöttar dig i att ta fram en kravspecifikation och är även behjälplig med att ordna möten och intervjuer med potentiella kandidater.  

Anställ med stöd
Om du vill anställa en praktikant som du är nöjd med så kan praktikanten i de flesta fall anställas med de anställningsstöd Arbetsförmedlingen erbjuder. Arbetsförmedlingen kan då stå för upp till 80 procent av lönen under det första året. Jobblotsen kommer att hjälpa dig att hitta rätt anställningsform- och stöd liksom det underlag som krävs för att anställningsstödet ska beviljas. Läs mer på anställ med stöd på Arbetsförmedlingens hemsida.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om oss, eller är du i behov av att anställa? Kontakta oss gärna via formuläret nedan.

JohnŽr BildbyrŒ AB
+46 8 644 83 30
www.johner.se
info@johner.se
sales@johner.se

Arbetsförlagd praktik

Såhär går det till:
• Vissa individer är i behov av en praktikplats för att lära sig mer om en ny bransch, andra för att lära sig det svenska språket bättre och en del önskar göra praktik för att sakta komma tillbaka in i arbetslivet.

• En praktik kan vara på heltid eller deltid – schemat anpassas efter arbetsplatsens möjligheter.

• En praktik kan pågå under en vecka eller i ett halvår – perioden anpassas efter önskemål.

• En praktikant kostar ingenting för dig som arbetsgivare. Praktikanten har i de allra flesta fall en alternativ inkomst under praktikperioden (ersättning genom Arbetsförmedlingen eller hemkommunen).

• En praktik börjar med att Jobblotsen gör ett urval av kandidater efter önskemål från dig som arbetsgivare.

• Vi ordnar med praktikavtal och står för försäkring under hela perioden.

• Vi hjälper till med eventuella förberedelser – utrustning, yrkessvenska, genomgång av viktig information osv.

• Vi finns tillgängliga under hela praktikperioden och verkar för att praktiken ska bli så givande för alla inblandade som möjligt. Vi stämmer av hur det går för praktikanten löpande och säkerställer att praktiken flyter på enligt överenskommelse.