Söka jobb och utbildning i Nacka,
få extra stöd

Tjänsten Förstärkt Jobbpeng är för dig som behöver anpassad coachning och hjälp. Här ingår extra stöd och resurser utifrån de behov som finns och därmed anpassade aktiviteter. Jobblotsens handläggare har lång erfarenhet av att arbeta personer som har fysiska och nevropsykiska variationer.

Om du har en karriärvägledare på Nacka kommun kan du fråga direkt om förstärkt jobbpeng. Kontakta annars oss på Jobblotsen så hjälper vi dig komma rätt. 

Vill du veta mera?

Klicka på knappen nedan för att läsa mer om Förstärkt Jobbpeng på Nacka kommuns hemsida. Jobblotsen är en av Nacka kommuns valbara jobbexperter.

Kan du ansöka om 
Förstärkt Jobbpeng?

Stödet Förstärkt Jobbpeng fastställts av karriärvägledare på Nacka kommun och är till för dig som inte har någon arbetslivserfarenhet eller har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid.

Är du osäker på din arbetsförmåga har du möjlighet att arbetsträna på en eller flera arbetsplatser som kan leda till anställning. Om det inte blir aktuellt med anställning får du ändå erfarenheter och referenser som tar dig vidare.