Söka jobb och utbildning i Nacka, få extra stöd

Tjänsten Förstärkt Jobbpeng är för dig som behöver anpassad coachning och hjälp. Här ingår extra stöd och resurser utifrån de behov som finns och därmed anpassade aktiviteter. Jobblotsens handläggare har lång erfarenhet av att arbeta personer som har fysiska och nevropsykiska variationer.

Om du har en karriärvägledare på Nacka kommun kan du fråga direkt om förstärkt jobbpeng. Kontakta annars oss på Jobblotsen så hjälper vi dig komma rätt. 

Vill du veta mera?

Klicka på knappen nedan för att läsa mer om Förstärkt Jobbpeng på Nacka kommuns hemsida. 

Kan du ansöka om 
Förstärkt Jobbpeng?

Stödet Förstärkt Jobbpeng fastställts av karriärvägledare på Nacka kommun och vänder sig till:

  • Dig mellan 18-24 år som inte arbetar och inte studerar,
  • Dig som tar emot ekonomiskt bistånd från kommunen och
  • Dig som inte kan svenska så bra och saknar arbete
  • Dig som har mer komplexa behov