Jobblotsen

Nacka kommun

Jobblotsen är en av jobbexperterna i Nacka kommun och vi erbjuder Jobbpeng grund och Språk- och arbetsintroduktion. Hos Jobblotsen får du en jobbcoach som guidar dig att uppnå önskade resultat och personliga mål. 

Vem kan få hjälp?
• Ungdomar mellan 18 och 24 år som står utanför jobb- och studier
• Personer som tar emot ekonomiskt bistånd
• Nackabor med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden, till exempel:
– Nyanlända invandrare som omfattas av etableringslagen och har rätt till etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen.
– Personer som efter etableringstiden fortfarande har bristande språkkunskaper och som står utan jobb.
– Anhöriginvandrare som inte omfattas av etableringslagen.

Tjänsten Jobbpeng grund
Jobbpeng grund vänder sig till dig som har någon erfarenhet från arbetslivet och som inte behöver testa sin arbetsförmåga. Vi hjälps åt att uppdatera ditt CV och personliga brev. Praktik kan vara en bra början att pröva vilket yrke som intresserar dig. Det innebär också en möjlighet att få visa upp sig för en möjlig arbetsgivare.

Målgrupp för jobbpeng grund
Det sker alltid en individuell bedömning av karriärvägledare arbete, men våra primära målgrupper är:
• Ungdomar mellan 18 och 24 år
• Personer som beviljas ekonomiskt bistånd
• Nackabor som inte omfattas av etableringen, med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden. (EU-medborgare omfattas bara om de tar emot ekonomiskt bistånd eller varit kontinuerligt bosatta i Sverige under minst fem år.)

Tjänsten Språk- och arbetsintroduktion
Språk- och arbetsintroduktion är till för dig som har bristande kunskaper i det svenska språket. Parallellt med att du utbildar dig i svenska på SFI, är du ute på en arbetsplats för att träna språket praktiskt samtidigt som du får en värdefull arbetslivserfarenhet och en rad i ditt CV.

Branscher vi jobbar med
Vi har ett stort och väl upparbetat nätverk av arbetsgivare inom flera branscher. Ex handel, hotell & restaurang, vård & omsorg, skolor. Kontakta din karriärvägledare i Nacka kommun för att få stöd från oss. I Nacka har vi också ett nära samarbete med utbildningsföretaget Amadeo, som har SFI och yrkesutbildningar.  

scandinav_0qhw

Vad du kan få stöd med:

+ Stöd under studietiden
+ Vi hittar en arbetsplats där du får öva din svenska
+ Studie och yrkesvägledning
+ Skriva CV
+ Ordna möten med arbetsgivare
+ Hitta möjligheter till validering av tidigare erfarenheter

I samarbete med:

Nacka kommuns logotype