kollegor

Nacka kommun

Jobblotsen erbjuder tjänsterna Jobbpeng grund, Förstärkt jobbpeng och Språk- och arbetsintroduktion (SAI) som Jobbexpert i Nacka kommun.

Hos oss får du en jobbcoach som guidar dig att uppnå önskade resultat och personliga mål. 

Vem kan få hjälp?
Det sker alltid en individuell bedömning av karriärvägledare på Nacka kommun innan du kan välja Jobblotsen eller andra auktoriserade leverantörer, Jobbexperter. Grundförutsättningen för att få hjälp är:

• Ungdomar mellan 18 och 24 år som står utanför jobb- och studier
• Personer som tar emot ekonomiskt bistånd
• Nackabor med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden
• Nackabor med komplexa behov av extra stöd för att komma ut på arbetsmarknaden

Tjänsten Jobbpeng grund
Jobbpeng grund vänder sig till dig som har någon erfarenhet från arbetslivet och som inte behöver testa sin arbetsförmåga. Vi hjälps åt att uppdatera ditt CV och personliga brev. Praktik kan vara en bra början att pröva vilket yrke som intresserar dig. Det innebär också en möjlighet att få visa upp sig för en möjlig arbetsgivare. Läs mer

Tjänsten Förstärkt Jobbpeng
Vänder sig till personer som behöver anpassad coachning och hjälp. Här får man extra resurser och möter coacher som har erfarenhet att hantera komplexa behov som fastställts av karriärledare på Nacka kommun. Läs mer

Tjänsten Språk- och arbetsintroduktion (SAI)
Språk- och arbetsintroduktion är till för dig som har bristande kunskaper i det svenska språket. Parallellt med att du utbildar dig i svenska på SFI, är du ute på en arbetsplats för att träna språket praktiskt samtidigt som du får en värdefull arbetslivserfarenhet och en rad i ditt CV. Läs mer

Kundval Rusta och Matcha (KROM)
Tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder vi coachning för alla i hela landet som är inskrivna som arbetssökande och får rätt till stöd inom KROM. Läs mer

Branscher vi jobbar med
Vi har ett stort och väl upparbetat nätverk av arbetsgivare inom flera branscher. Ex handel, hotell & restaurang, vård & omsorg, skolor. Kontakta din karriärvägledare i Nacka kommun för att få stöd från oss. I Nacka har vi också ett nära samarbete med utbildningsföretaget Amadeo, som har SFI och yrkesutbildningar.  

Få bitarna på plats

Vad du kan få stöd med:

+ Stöd under studietiden
+ Vi hittar en arbetsplats där du får öva din svenska
+ Studie och yrkesvägledning
+ Skriva CV
+ Ordna möten med arbetsgivare
+ Hitta möjligheter till validering av tidigare erfarenheter

I samarbete med:

Nacka kommuns logotype