Jobbpeng grund

jobbpeng ger egen försörjningDet är viktigt att du får ett arbete så snabbt som möjligt, så att du kan försörja dig och din familj på egen hand.

I början kanske du behöver studera eller praktisera. Då kan du behöva stöd i form av jobbpeng. Syftet med  jobbpeng är att du ska komma till egenförsörjning genom anställning, eget företagande eller CSN-berättigade studier.

Målgrupper för jobbpeng grund

  • Ungdomar mellan 18 och 24 år
  • Personer som uppbär ekonomiskt bistånd
  • Nackabor som inte omfattas av etableringen med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden. (EU-medborgare omfattas bara om de uppbär ekonomiskt bistånd eller varit kontinuerligt bosatta i Sverige minst fem år.)

Vill du veta mera?

–  Kontakta oss på Jobblotsen