Jobbpeng Grund i Nacka

Det är viktigt att du får ett arbete så snabbt som möjligt, så att du kan försörja dig och din familj på egen hand. För att komma igång kanske du behöver studera eller praktisera. Då kan du behöva stöd i form av jobbpeng.

Syftet med jobbpeng är att du ska komma till egenförsörjning genom anställning, eget företagande eller CSN-berättigade studier.

Jobbpeng Grund erbjuds till dig som söker jobb i Nacka kommun för är att hjälpa fler till jobb/utbildning. Det görs genom att fånga upp de som behöver extra stöd med coachning, motivation, vägledning och tips. 

Har du rätt till jobbpeng grund? Om du redan har en handledare på Nacka kommun så kan du prata med dem direkt. Kontakta annars oss på Jobblotsen så hjälper vi dig komma rätt.

 

Vill du veta mera?

Hör av dig till oss på Jobblotsen eller kontakta Nacka Kommun för mer information. Klicka på knappen nedan för att läsa mer om Jobbpeng Grund på Nacka kommuns hemsida.

 

Kan du få 
Jobbpeng grund?

Jobbpeng grund vänder sig till:

  • Dig mellan 18-24 år som inte arbetar och inte studerar,
  • Dig som tar emot ekonomiskt bistånd från kommunen och
  • Dig som inte kan svenska så bra och saknar arbete