Företag vi samarbetat/ samarbetar med

Företag vi samarbetat/ samarbetar med

RT-assistansRT Assistans är ett dotterföretag till Resursteamet i Stockholm. Tillsammans har de stöttat barn och vuxna med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar till ett rikt och meningsfullt liv. Det har de gjort genom daglig verksamhet, logopedi, boendestöd och skolförberedande rehabilitering. RT Assistans startade 1997 och har erfarenheten av att stötta barn sedan 2008. Nu erbjuder de också personlig assistans, för båda vuxna och barn.

För närvarande finns RT Assistans i Stockholmsområdet och har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som gör dem till godkända utförare av personlig assistans.

Rikshem har god erfarenhet av samarbete med oss och vet att Jobblotsen skapar nya vägar till arbete och verkar för att ge människor en varaktig sysselsättning. Vårt gemensamma koncept gick ut på att ge deltagarna möjlighet att vara ute på en arbetsplats under tre månader. Deltagaren ges möjlighet att genomgå en kompetensutveckling utifrån arbetsgivarens behov. Därefter erbjuds de en anställning.

Keolis
När du åker buss i Nacka/ Värmdö är det ganska troligt att bussföraren utbildats av Keolis i samarbete med Jobblotsen.

Samarbetet pågick  2013 – 2017  och resulterade i ca 80 bussförare. Genom utbildningen bytte de en osäker tillvaro i arbetslöshet mot ett omväxlande och socialt arbete.

Vill du utbilda dig till bussförare?
Följ länken
http://www.keolis.se/trafikskolan/vara-utbildningar.html

Logo Coop SkeppetCoop Bland hyllorna på Coop skeppet i Lidingö centrum är det troligt att du träffar på en språkpraktikant från Jobblotsen.

Språkpraktik är ett sätt att lära sig svenska snabbare. Att lära känna en arbetsplats och bli ”en i gänget” gör inlärningen lättare och är ett mycket bra tillfälle att skaffa sig en första erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden.

Språkpraktikanten har en Coop-anställd som handledare och praktiserar tillsammans med andra anställda. Alla tar del av varandras kunskaper inom yrket.

Praktikens längd och innehåll anpassas till praktikantens förutsättningar

Målet för alla praktikanter är att få prova på så mycket av verksamheten som möjligt och få erfarenheter och kunskaper att ta med sig vidare.

Coop kräver ett lika gott kundbemötande av praktikanten som av en ordinarie anställd.

Mobilearn är ett privat företag som utarbetat en webbapplikation med samhällsinformation för nyanlända bland annat  viktig information från de tio största svenska myndigheterna. Användaren kan översätta informationen till flera  olika språk och få en svensk översättning.

Idén till Mobilearn föddes 2010 och företaget är idag den framstående leverantören inom mobila e-tjänster med fokus på nyanlända invandrare.

Mobilearntjänsten finns på följande språk:

  • svenska
  • engelska
  • arabiska
  • persiska
  • somaliska