Företag Jobblotsen samarbetar med:

Vi tror att tillsammans är vi starkast. Därför söker vi ständigt efter lösningar med företag och organisationer där vi kan hitta olika former av goda samarbeten.

Hemfrid 

Ibland är måstena för många och timmarna för få. Därför finns Hemfrid som hjälper till med allt ifrån städning till enklare hantverk. 

Jobblotsen arbetar med rekrytering av Hemfrids personal för hemstäd i Nacka.

Paralife 

Ett center med sportcafé, spelrum, konferensanläggning och träningslokal som skall bedrivas enbart av ungdom med funktionsvariationer. 

Paralife är en ideell organisation där allt överskott går tillbaka till Parasporten. Paralife ska vara med att lyfta parasportare i Sverige och ge barn och ungdomar goda förebilder inom Paraidrotten och servicebranschen. 

Jobblotsen arbetar nu mer rekrytering av personal till verksamheten som planeras att öppna våren 2023 i nybyggda lokaler i Nacka (bredvid Nacka Forum). 

Fisksätra Bibliotek – CV Hjälpen 

Fisksätra Bibliotek har besökare som är arbetssökande och behöver hjälp, därför vill biblioteket erbjuda sina besökare hjälp med CV-skrivning. Jobblotsens erfarna jobbcoacher kommer till Fisksätra bibliotek på överenskommen tid och möter besökarna. 

Jobbcoachen kommer läsa och tipsa om ändringar i befintliga CV och hjälpa till att komma igång att skriva ett på bra sätt om besökaren saknar. Jobblotsens coach har koll på bra uppställning i CV, vad söker en arbetsgivare efter, vilka ord ska man använda och vilka ska man undvika. Men även hur man får fram sina egna egenskaper och sticker ut på bästa sätt.

Siggesta Gård – Jobbspår 

Siggesta Gårds affärsidé bygger på en värdegrund att ta tillvara på det du har i närmiljön. De har ett holistiskt hållbarhetstänk som genomsyrar hur man planerar och paketerar sitt utbud för att skapa en så genuin upplevelse som möjligt utan att kännas omodernt. De erbjuder en mångfald av unika produkter med äkta engagemang, passion och omtanke.

Jobbspåret på Siggesta Gård utgår ifrån jobb som behöver utföras inom fastighetsskötsel/vaktmästeri, lokalvård, trädgård och housekeeping. Jobbspåret innebär en paketering av utbildning och insatser som gör arbetssökande anställningsbara. Jobbspåret är också flexibelt och anpassat efter individens behov och Siggesta Gård som arbetsgivares efterfrågan – allt för att uppå bästa resultat.

Nacka HI – Idrott från BREDD till ELIT

Nacka HI bedriver verksamhet inom tävling, träning och läger. Idrottarna erbjuds samma möjligheter att idrotta, skapa förutsättning för individen att utvecklas i sin idrott och stimulera till ett aktivt och hälsosamt liv

Förutom glädjen att idrotta, så ger träning och tävling förbättrad kondition, koordination, styrka, kropps- och rumsuppfattning, vilket ger mervärden i form av ökat självförtroende och kamratskap.

NackaHI

Amadeo Utbildning

Amadeo Utbildning är en nära partner när det gäller utbildningar. De erbjuder yrkesutbildningar i bristyrken. Amadeo erbjuder också kurser i svenska, engelska, matematik inom Komvux.

Undervisning  sker små grupper om 6 – 8 personer och studerande får individuellt lärarstöd. Avgiftsfritt och CSN-berättigat.

Exempel på yrkesutbildningar:

  • Kyl- och värmepumpstekniker
  • Drifttekniker inom mät- och processteknik
  • Larmtekniker

Det är en stor efterfrågan på dessa yrken och mycket bra jobbmöjligheter efter avslutad utbildning.

Företagarna

Företagarna i Nacka ingår i Sveriges största företagarorganisation med 60 000 företagare och vill skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag – i vårt närområde och i hela Sverige.

Tidigare samarbeten 

RT-assistansRT Assistans är ett dotterföretag till Resursteamet i Stockholm. Tillsammans har de stöttat barn och vuxna med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar till ett rikt och meningsfullt liv. Det har de gjort genom daglig verksamhet, logopedi, boendestöd och skolförberedande rehabilitering. RT Assistans startade 1997 och har erfarenheten av att stötta barn sedan 2008. Nu erbjuder de också personlig assistans, för båda vuxna och barn.

För närvarande finns RT Assistans i Stockholmsområdet och har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som gör dem till godkända utförare av personlig assistans.

Rikshem har god erfarenhet av samarbete med oss och vet att Jobblotsen skapar nya vägar till arbete och verkar för att ge människor en varaktig sysselsättning. Vårt gemensamma koncept gick ut på att ge deltagarna möjlighet att vara ute på en arbetsplats under tre månader. Deltagaren ges möjlighet att genomgå en kompetensutveckling utifrån arbetsgivarens behov. Därefter erbjuds de en anställning.

Keolis
När du åker buss i Nacka/ Värmdö är det ganska troligt att bussföraren utbildats av Keolis i samarbete med Jobblotsen. Samarbetet pågick  2013 – 2017  och resulterade i ca 80 bussförare. Genom utbildningen bytte de en osäker tillvaro i arbetslöshet mot ett omväxlande och socialt arbete.

Logo Coop SkeppetCoop Bland hyllorna på Coop skeppet i Lidingö centrum är det troligt att du träffar på en språkpraktikant från Jobblotsen.

Språkpraktik är ett sätt att lära sig svenska snabbare. Att lära känna en arbetsplats och bli ”en i gänget” gör inlärningen lättare och är ett mycket bra tillfälle att skaffa sig en första erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden.

Språkpraktikanten har en Coop-anställd som handledare och praktiserar tillsammans med andra anställda. Alla tar del av varandras kunskaper inom yrket. Målet för alla praktikanter är att få prova på så mycket av verksamheten som möjligt och få erfarenheter och kunskaper att ta med sig vidare.

Mobilearn är ett privat företag som utarbetat en webbapplikation med samhällsinformation för nyanlända bland annat  viktig information från de tio största svenska myndigheterna. Användaren kan översätta informationen till flera  olika språk och få en svensk översättning.

Idén till Mobilearn föddes 2010 och företaget är idag den framstående leverantören inom mobila e-tjänster med fokus på nyanlända invandrare.