Arbetsplatsförlagd praktik

Öppna upp nya möjligheter
-rekrytera en praktikant

Arbetsförlagd praktik kan vara en mycket bra väg in i arbetslivet. En arbetssökande kan exempelvis behöva lära sig mer om en ny bransch, träna på svenska språket eller arbetsträna om man idag inte är riktigt redo för en anställning.

För dig som arbetsgivare så kan du hjälpa till så arbetssökande får en givande plats att praktisera på. En praktikant kostar ingenting, de har i de allra flesta fall en alternativ inkomst under praktikperioden (ersättning genom Arbetsförmedlingen eller hemkommunen).

Vi hjälper er få till en bra handledning så praktikperioden blir givande för alla. Om det går bra och ni vill fortsätta efter avslutad praktikperiod finns möjlighet att anställa med stöd.

Så här funkar det:

  • Praktiken börjar med att Jobblotsen gör ett urval av kandidater efter önskemål från dig som arbetsgivare.
  • Vi ordnar med praktikavtal och står för försäkring under hela perioden.
  • Vi hjälper till med eventuella förberedelser – utrustning, yrkessvenska, genomgång av viktig information osv.
  • Vi finns tillgängliga under hela praktikperioden och verkar för att praktiken ska bli så givande för alla inblandade som möjligt. Vi stämmer av hur det går för praktikanten löpande och säkerställer att praktiken flyter på enligt överenskommelse.
  • Önskar ni anställa efter praktikperiodens slut finns möjlighet att få hjälp med anställningsstöd. 
Cape Town, South Africa, young female and co worker showing off her bowl made from clay in ceramic workshop

En praktik kan vara på heltid eller deltid – schemat anpassas efter arbetsplatsens möjligheter.

En praktik kan pågå under en vecka eller i ett halvår – perioden anpassas efter önskemål.