Arbetsplatsförlagd praktik

Arbetsförlagd praktik​

Såhär går det till:
• Vissa individer är i behov av en praktikplats för att lära sig mer om en ny bransch, andra för att lära sig det svenska språket bättre och en del önskar göra praktik för att sakta komma tillbaka in i arbetslivet.

• En praktik kan vara på heltid eller deltid – schemat anpassas efter arbetsplatsens möjligheter.

• En praktik kan pågå under en vecka eller i ett halvår – perioden anpassas efter önskemål.

• En praktikant kostar ingenting för dig som arbetsgivare. Praktikanten har i de allra flesta fall en alternativ inkomst under praktikperioden (ersättning genom Arbetsförmedlingen eller hemkommunen).

• En praktik börjar med att Jobblotsen gör ett urval av kandidater efter önskemål från dig som arbetsgivare.

• Vi ordnar med praktikavtal och står för försäkring under hela perioden.

• Vi hjälper till med eventuella förberedelser – utrustning, yrkessvenska, genomgång av viktig information osv.

• Vi finns tillgängliga under hela praktikperioden och verkar för att praktiken ska bli så givande för alla inblandade som möjligt. Vi stämmer av hur det går för praktikanten löpande och säkerställer att praktiken flyter på enligt överenskommelse.

Cape Town, South Africa, young female and co worker showing off her bowl made from clay in ceramic workshop