Jobblotsens verksamhet

Jobblotsen är en auktoriserad jobb- och utbildningsexpert som arbetar på uppdrag från Nacka-, Sollentuna- och Sigtuna kommun samt Arbetsförmedlingen i hela landet. Målet för vår verksamhet är att, i samarbete med kunden, visa vägen till ett varaktigt arbete. Vi erbjuder coaching, språk och arbetsintroduktion samt matchning med olika arbetsgivare

Vår verksamhet har huvudkontor i Nacka vid Sickla köpcentrum. Vi har även kontor i Stockholm och Sollentuna.

Verksamhetens olika delar kvalitetssäkras årligen med hjälp av bland annat enkäter tillsammans med relevanta representanter för Nacka kommun. Statistik finns att erhålla på kommunens hemsida. Även Arbetsförmedlingen har utvärdering av vårt samarbete som uppdateras fyra gånger per år. 

Personal

  • Kamle El Achkar, kontorschef
  • Maris Shahid, studie- och yrkesvägledare

Ägare

Wadih El-Achkar

Styrelse och ekonomi

Se: https://www.allabolag.se/what/Jobblotsen