Fakta om verksamheten

Jobblotsen

Jobblotsen är en auktoriserad jobb- och utbildningsexpert under Nacka och Värmdö kommuner. Målet för vår verksamhet är att, i samarbete med kunden, visa vägen till ett varaktigt arbete. Eftersom var och en har sin individuella väg, erbjuder vi allt från  grundläggande utbildning (Sfi) till direkt matchning mot ett arbete .

Vi erbjuder Coaching och Sfi . Vår  verksamhet är koncentrerad till Nacka Forum som är en lättåtkomlig knutpunkt med goda kommunikationer till och från Värmdö och Nackas olika delar.  Nacka Stadshus och Arbetsförmedlingen ligger på gångavstånd.

Verksamhetens olika delar kvalitetssäkras årligen med hjälp av olika enkäter, betygsstatistik osv tillsammans med relevanta representanter för Nacka och Värmdö kommuner. Statistik finns att erhålla på respektive kommun.

Personal

Jobblotsen består av två delar:

  • Arbetsmarknad och
  • Utbildning

Arbetsmarknad

  • Kamle El Achkar, kontorschef
  • Eva Stenback, coach
  • Niklas Edström, personalchef

Utbildning

  • Gun Rauke, utbildningsansvarig/ leg lärare
  • Mona Kinert, Sfi-lärare/ leg lärare
  • Sune Stjärnlöf, Sfi lärare/ leg lärare
    + ett antal ämneslärare och handledare vid behov

Ägare