Fakta om verksamheten

Jobblotsen

Jobblotsen är en auktoriserad jobb- och utbildningsexpert under Nacka och Värmdö kommuner.
I Jobblotsen ingår också ett stödboende för bland andra ensamkommande flyktingbarn.

Verksamhetens olika delar kvalitetssäkras årligen med hjälp av olika enkäter, betygsstatistik osv tillsammans med relevanta representanter för Nacka och Värmdö kommuner. Statistik finns att erhålla på respektive kommun.

Verksamheten är koncentrerad till Fisksätra som är ett mångkulturellt område med närhet till en stor del av vår målgrupp. Vi erbjuder Coaching, Sfi och lärlingsutbildningar.

Personal

Jobblotsen består av tre delar:

 • Arbetsmarknad
 • utbildning och
 • stödboende.

Arbetsmarknad

 • Kamle El Achkar, kontorschef
 • Katarina von Seth, coach
 • Niklas Edström, personalchef

Utbildning

 • Gun Rauke, utbildningsansvarig/ leg lärare
 • Mona Kinert, Sfi-lärare/ leg lärare
 • Sune Stjärnlöf, Sfi lärare/ leg lärare
  + ett antal ämneslärare och handledare vid behov

Stödboende

 • Samy Hellerstedt, föreståndare/ leg läkare
  + fem boendestödjart.

Ägare