Fakta om verksamheten

Jobblotsen

Jobblotsen är en auktoriserad jobb- och utbildningsexpert under Nacka  kommun. Målet för vår verksamhet är att, i samarbete med kunden, visa vägen till ett varaktigt arbete.

Vi erbjuder coaching,  språk och arbetsintroduktion samt matchning med olika arbetsgivare. Vår  verksamhet är koncentrerad till Nacka Forum som är en lättåtkomlig knutpunkt med goda kommunikationer till och från Värmdö och Nackas olika delar.  Nacka Stadshus och Arbetsförmedlingen ligger på gångavstånd.

Verksamhetens olika delar kvalitetssäkras årligen med hjälp av bland annat enkäter,  tillsammans med relevanta representanter för Nacka kommun. Statistik finns att erhålla på  kommunens hemsida.

Personal

  • Kamle El Achkar, kontorschef
  • Maris Shahid, studie- och yrkesvägledare

Ägare