Jobblotsen

Sollentuna kommun

Vill du ha stöd för att hitta din väg till arbete eller studier? Bor du i Sollentuna och är arbetssökande har du rätt att få en personlig coach, vi är en av leverantörerna som samarbetar med kommunen och som du kan välja.

Jobblotsen ger dig det stöd du behöver för att hitta en väg till arbetslivet. En väg som kan se olika ut för olika personer. Det kan handla om allt från att prova på olika yrken och branscher, att få stöd i att söka arbete eller kanske hitta en utbildning och börja studera.
Hos Jobblotsen utgår vi från dina talanger, intressen, livssituation och förutsättningar. 

Branscher vi jobbar med
Vi har ett stort och väl upparbetat nätverk av arbetsgivare inom flera branscher. Till exempel handel, hotell & restaurang, vård & omsorg och skolor. Kontakta din handläggare i Sollentuna kommun för att få stöd från oss.

Adress Jobblotsen Sollentuna
Turebergs allé 2
191 62 Sollentuna
070-710 94 36

scandinav_0qhw

Vad du kan få stöd med:

+ Studie- och yrkesvägledning
+ Sätta dina korta och långsiktiga mål
+ Ordna möten med arbetsgivare
+ Skriva CV
+ Intervjuträna inför arbetsgivarbesök
+ Stöd i att söka jobb
+
Ordna praktik m.m.