Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildningar

Som utbildningsarrangör är vi mycket lyhörda för arbetsmarknadens behov.

Våra lärlingsprogram är framtagna i samarbete med arbetsgivare i enlighet med deras behov och önskningar.

Därför leder våra utbildningar med största sannolikhet till jobb.

I framtiden kommer behovet av personal att vara stort bland annat inom serviceyrken.

Utbildningen

En lärlingsutbildning är oftast en snabbare väg till anställning. Du är på en arbetsplats den största delen av utbildningstiden (70- 80%) och lär känna människor, regler och rutiner på ett naturligt sätt.

En dag i veckan läser du teori med lärare som har rätt utbildning och erfarenhet av yrket du utbildar dig till.

Du får betyg i de kurser som ingår i utbildningen.

Aktuell utbildning

Kock –  20 augusti 2018 – 28 juni 2019

Försörjning

Du har rätt till CSN

Intresserad?
-Läs mera om den nya utbildningen!