Lärlingsutbildning mot kök, bageri och konditori

KockÄr du en passionerad matlagare?

 • Behöver du höja din kompetens?
 • Vill du snabbt ha en utbildning som leder till jobb?
 • Har du goda kunskaper i svenska?

Välkommen till Jobblotsens lärlingsutbildning hösten 2018!
Utbildningen ger dig sammanlagt 1350 poäng berättigar dig till CSN

Så här funkar en lärlingsutbildning

Du är på en arbetsplats ca 70 % av utbildningstiden
Där utför du den praktiska delen av alla kurser, med hjälp av din personliga handledare. Den teoretiska delen , ca. 30% av utbildningstiden, läser du i vår skola med en erfaren lärare som kan branschen.
Du läser teori i skolan 30 % av utbildnings­tiden med  kunniga och erfarna lärare som stöttar och hjälper dig att nå målen.

Följande kurser ingår i utbildningen

 • Orienteringskurs, ämnesintroduktion, 50 poäng
 • Hygien, 100 poäng
 • Livsmedels- och näringskunskap 1, 100 poäng
 • Måltids- och branschkunskap, 100 poäng
 • Service och bemötande, 100 poäng
 • Mat och dryck i kombination, 100 poäng
 • Matlagning 1, 100 poäng
 • Matlagning 2, 200 poäng
 • Matlagning 3, 200 poäng
 • Matlagning 4, 200 poäng
 • Specialkoster, 100 poäng

Upplägg hösten 2018 (20 augusti-dec)

 • Period 1
  Teori ”livsmedelshygien” tre veckor
 • Period 2 = Resten av hösten
  Teori 1-2 dagar/ vecka
  Praktik 3-4 dagar/ vecka

  Våren 2019 ( jan- 28 juni)

 • Period 3
  Teori 0-1 dag/ vecka
  Praktik 4-5 dagar / vecka

Du får betyg på både teori och praktikdelen.

Beställ information Kock, lärlingsutbildning.

Klicka och fyll i dina uppgifter

Jag vill veta mera