Kommunsamarbete

Jobblotsens kommunsamarbete

Vi har många års positiv erfarenhet av att jobba i och med Nacka kommun. Som samarbetspartner erbjuder vi  arbetsmarknadsinsatser som i förlängningen leder till ett jobb.

Nacka

Nacka kommun är en av de kommuner som växer mest i Stockholmsregionen. Under de närmaste åren kommer Stockholms tunnelbanesystem att nå Nacka. Det byggs ett stort antal bostäder, skolor och mötesplatser. Allt detta innebär stora möjligheter till integration och sysselsättning i kommunen.

Då Jobblotsen är en av kommunens certifierade jobb- och utbildningsexperter tillhör våra deltagare dem som kan bidra aktivt i skapandet av det nya Nacka. Tillsammans med kommunen utvecklar, hittar och skapar vi nya vägar ut i arbetslivet.

Nacka kommun