Kommunsamarbete

Jobblotsens kommunsamarbeten

Vi har många års positiv erfarenhet av att jobba i och med Nacka kommun. Som samarbetspartner erbjuder vi Sfi, komvuxutbildningar och arbetsmarknadsinsatser. Sedan ca två år tillbaka samarbetar vi även med Värmdö kommun.

Nacka

Nacka kommun är en av de kommuner som växer mest i Stockholmsregionen. Under de närmaste åren kommer Stockholms tunnelbanesystem att nå Nacka. Det byggs ett stort antal bostäder, skolor och mötesplatser. Allt detta innebär stora möjligheter till integration och sysselsättning i kommunen.

Då Jobblotsen är en av kommunens certifierade jobb- och utbildningsexperter tillhör våra deltagare dem som kan bidra aktivt i skapandet av det nya Nacka. Tillsammans med kommunen utvecklar, hittar och skapar vi nya vägar ut i arbetslivet.

Nacka kommun

Värmdö

Även Värmdö är en expansiv kommun där nya bostäder byggs i en svindlande takt och har Kommunen består av ett stort antal öar.
Sommartid har turist- och servicenäringen stor betydelse.

Värmdö kommun