Jobblotsen öppnar kontor i Östersund

Östersund är på väg mot en imponerande tillväxt med nya etableringar som förväntas skapa tusentals nya arbetstillfällen. Därför satsar Jobblotsen tillsammans med Göran Lind som erfaren jobbcoach på nytt kontor för Jobblotsen och är därmed redo att möta framtidens utmaningar.

Östersund står inför en betydande tillväxt tack vare de nya etableringarna av EcoDataCenter och WA3RM, där en investering på hela 18 miljarder kronor planeras. Denna ambitiösa satsning förväntas skapa cirka 1 000 nya arbetstillfällen och avsevärt öka regionens självförsörjning på livsmedel. Dessa projekt är en del av The Power Region-initiativet, som siktar på att attrahera elintensiva företag och maximera användningen av lokalt producerad förnybar energi.

I samband med dessa projekt planeras även uppbyggnaden av ett datacenter och växthus i Verksmon, vilket bidrar både direkt och indirekt till sysselsättningen samt förstärker Östersunds roll som en nyckelspelare i Sveriges gröna industrialisering. Första etappen av datacentret förväntas stå klart 2026, med en fullständigt operativ anläggning planerad till 2033. Detta förväntas inte bara skapa nya arbetstillfällen utan även tillhandahålla bostäder för nya invånare, med målet att Östersund ska växa till 75 000 invånare.

Jobblotsen spelar en kritisk roll i denna utveckling genom att förstå och tillgodose näringslivets behov i Östersund. Med en omfattande erfarenhet av att samarbeta med lokala företag och matcha arbetssökande med efterfrågade tjänster, erbjuder Göran Lind som din personliga coach en djupgående support. Tack vare sitt breda nätverk av arbetsgivare och sina gedigna kunskaper skapar han optimala förutsättningar för att du ska lyckas på arbetsmarknaden, vilket bidrar till både din och regionens framgång.

Verksamheten kommer att fokusera på Rusta och Matcha, en arbetsförmedlingstjänst, samt även rekrytering av personal till de tjänster som företagen efterfrågar i Jämtlands regionen.

Jobblotsen Östersund:
Hamngatan 11, 831 31 Östersund
E-post: goran.lind@jobblotsen.se
Telefon: +46 70 332 88 86