Första bostaden

Första bostadenFörsta bostaden i Fisksätra

Under våren och sommaren 2016 startade flera nya boenden för ensamkommande barn i olika delar av Nacka. Ett av dem ligger i Fisksätra. Alla boenden  har fokus på integration i det svenska samhället och samarbetar med skolor och föreningsliv.

Boendet i Fisksätra öppnades i mars 2016 och  drivs av Jobblotsen AB i samarbete med Rikshem på uppdrag av Nacka kommun.

Boendeverksamheten, Första Bostaden, är en målgruppsanpassad verksamhet som vänder sig till människor som av ekonomiska och sociala skäl har svårt att få en egen lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden. Det kan till exempel handla om  ensamkommande flyktingbarn eller människor med behov av korttidsboende eller annat boendestöd.

Kommunen,  Jobblotsen, föreningsliv, boende och övriga engagerade i Fisksätra samverkar för att ge ungdomarna ett gott mottagande och ge dem möjlighet till delaktighet och samverkan i området.

Läs gärna mer om Nackas mottagande för nyanlända och ensamkommande barn på  Info om Nackas flyktingmottagande